Jak zastavit práva návštěvy může ovlivnit vás

Návštěvní práva se často udělují rodičům, kteří nejsou vězni. Někteří rodiče však mohou z různých důvodů odmítnout návštěvu. Předtím, než uděláte tento krok, ujistěte se, že vaše důvody jsou ve skutečnosti legitimní, pokud potřebujete bránit své rozhodnutí u soudu. Následující příklady demonstrují situace, které mohou vyžadovat rozhodnutí rodiče odmítnout návštěvu jinému rodiči:

Zneužívání alkoholu / látek

Pokud dítě bylo svědkem opilého rodiče nebo bylo s rodičem, který zneužíval drogy, je možné, že druhý rodič by chtěl odmítnout návštěvu za účelem ochrany dítěte. V takovém případě by rodič, který by se snažil prosadit původní smlouvu o péči o dítě, musel na soudu zahájit nový případ péče o dítě. Rodič, kterému se však odmítá návštěva alkoholu nebo zneužívání návykových látek, by si měl být vědom toho, že soud může požadovat od rodičů, aby navštěvovali rehabilitaci či poradenství o látce / alkoholu. Schopnost obnovit návštěvu může být podmíněna úspěšným dokončením rodinného poradenského programu.

Domácí násilí

Rodič může odmítnout návštěvu rodiče, který byl obviněn z domácího násilí. Soud se bude zabývat několika faktory při určování, zda je domácí násilí vhodným důvodem k odmítnutí návštěvy:

  • Zda bylo dítě nebo sourozence cílem násilí
  • Zda dítě bylo svědkem domácího násilí
  • Zda má rodič poradenství pro domácí násilí

Rodič, který odmítá navštívit rodiče, který je obviněn z domácího násilí, by měl být připraven na soud nabídnout jednu z následujících možností:

  • Prohlídková prohlídka
  • Návštěva na neutrálním místě

Okamžité ohrožení dítěte

Rodič může odmítnout navštívit jiného rodiče, pokud se rodič domnívá, že dítě může být ohroženo, zatímco ve společnosti rodiče. Nebezpečné prostředí může být:

  • Domov s několika zbraněmi, které nejsou správně uloženy
  • Domov v sousedství s vysokou kriminalitou
  • Domov, kde došlo k dalším zločinům jiných členů domácnosti

Rodič, kterému je odmítnut pobyt kvůli nebezpečným bydlení, se může stát, že se bude muset přestěhovat na bezpečnější místo, přijatelné soudem a druhým rodičem, aby mohl pokračovat v návštěvě.

Uvěznění

Vraždění je obtížný a komplikující faktor. Přestože jsou vězněni rodiče oprávněni k návštěvě, je možné, že rodiče s vazbou na svobodu nechtějí, aby jejich dítě navštěvovalo rodiče ve vězení. V takovém případě by měl rodič požádat právního poradce o jejich práva odmítnout návštěvu uvězněného rodiče. Soud se bude dotazovat, zda návštěva uvězněného rodiče slouží nejlepšímu zájmu dítěte, takže rodič, který odmítá návštěvu rodičům ve vězení, by měl být připraven reagovat na otázku o nejlepších zájmech na soudu.

Důsledky odmítnutí návštěvy

Rodič, který brání jinému rodiči v uplatňování svých práv na návštěvu, by měl očekávat určité důsledky.

Nevědomý rodiče s největší pravděpodobností zahájí případ úpravy dítěte. V tomto řízení soud buď změní opatrovnictví týkající se péče o dítě ve prospěch rodiče, který není opatrovníkem, nebo soud může opustit současnou smlouvu o péči o nehty.

Další tipy

Je v nejlepším zájmu dětí, aby rodiče pracovali společně, aby vytvořili funkční plán návštěv. V ideálním případě, kdyby došlo k problému, čímž by bylo možné zabránit všemu, co by nebylo možné vyřešit, měli by rodiče vzájemně komunikovat a sdružovat se v zájmu dětí. Rodiče mohou také zvážit zprostředkování nebo arbitrážní proces, který jim pomůže vyřešit všechny problémy nestranně.

Další informace o péči o dítě by měli rodiče odkázat na pokyny pro péči o dítě v jejich státě nebo mluvit s kvalifikovaným advokátem.

Zanechte Svůj Komentář